Info pro členy

Pojištění:

Vážení rodiče, členové oddílu.
Pro informaci, každý člen je automaticky v oddíle pojištěn u Kooperativy a.s., číslo pojistné smlouvy 495000830-7, která je účinná od 1.1.2006. V případě úrazu doneste vyplněný formulář z Kooperativy a v oddíle se potvrdí razítkem a podpisem.

Dodatek k vnitřnímu řádu TJJ LUCKY Drásov platný od 1.11.2006

Zúčastnění členové: Cinerová Petra, Trčková Dana, Klouda Lukáš, Sklenaříková Jana, Churá Lucie, Šístková Lenka

Pro všechny členy

 • podmínkou přejetí nových členů je řádné vyplnění přihlášky

 • byl vypracován bodový systém povinný pro všechny členy. S tímto systémem budou všichni seznámeni na schůzi členů a rodičů dne 20.10.2006. Peníze vybrané v rámci tohoto systému budou ukládány do tzv. bodového fondu, ze kterého budou dále využívány

 • za nesplněnou brigádu zaplatí člen do bodového fondu 50,- Kč

 • všech členů se týká povinná docházka na vypsané služby. V případě, že si člen za sebe nesežene náhradu, zaplatí 200,- Kč z nichž polovinu si rozdělí zbylí členové služby

Voltižní jezdci

 • mají povinnost účastnit se mimo jiné brigád a pořádání závodů TJJ LUCKY Drásov

 • mají povinnost účastnit se voltižních tréninků a soustředění

 • absenci ze závažných důvodů omlouvají pouze trenéři a cvičitelé zodpovědní za voltiž

 • v případě vážného porušení tohoto řádu budou vyloučeni z reprezentace TJJ LUCKY Drásov a tím pádem i z reprezentace ČR

Závodní jezdci ostatních disciplín

 • mají povinnost účastnit se stejně jako voltižní jezdci brigád a pořádání závodů TJJ LUCKY Drásov

 • v případě neplnění povinností nebudou moci startovat na závodech

Rekreační jezdci (jezdci, kteří nezávodí)

 • jsou povinni se účastnit minimálně 1 brigády za půl roku a pořádání 1 závodů za sezónu

Služby květen/červen 2017

Datum: 25. 4. 2017